Thời gian Tên công việc Mô tả ngắn Địa điểm Mức lương
28/09/2017 - 30/12/2017
(Còn lại 38 ngày)
Chuyên viên tư vấn và bán hàng ( VP HCM _ Đi làm ngay )

Chuyên viên tư vấn và bán hàng ( Vp HCM)

Hồ Chí Minh Thỏa Thuận