Thời gian Tên công việc Mô tả ngắn Địa điểm Mức lương
01/07/2018 - 31/07/2018
(Còn lại 9 ngày)
Chuyên viên Kinh doanh phần mềm ( HCM )

Chuyên viên Kinh doanh phần mềm.  (Vp HCM)

Hồ Chí Minh Không giới hạn