Thời gian Tên công việc Mô tả ngắn Địa điểm Mức lương
01/09/2017 - 30/09/2017
(Còn lại 6 ngày)
Chuyên viên tư vấn và bán hàng ( VP HCM _ Đi làm ngay )

Chuyên viên tư vấn và bán hàng ( Vp HCM)

Hồ Chí Minh Thỏa Thuận