Thời gian Tên công việc Mô tả ngắn Địa điểm Mức lương
21/05/2018 - 31/07/2018
(Còn lại 9 ngày)
Chuyên viên Kinh doanh phần mềm ( HN )

Chuyên viên Kinh doanh phần mềm. ( Vp Hà Nội)

Hà Nội Không giới hạn
05/07/2018 - 31/07/2018
(Còn lại 9 ngày)
Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự Chuyên viên Hành chính - Nhân sự. ( Vp Hà Nội) Hà Nội Thỏa thuận