Thời gian Tên công việc Mô tả ngắn Địa điểm Mức lương
01/09/2017 - 30/09/2017
(Còn lại 6 ngày)
Chuyên viên Telesales Marketing ( Đi làm ngay ) Chuyên viên Telesales Marketing Hà Nội 5 - 10 triệu
01/09/2017 - 30/09/2017
(Còn lại 6 ngày)
Chuyên Viên Tư vấn & Bán Hàng ( Vp Hà Nội _ Đi làm ngay)

Chuyên Viên Tư vấn & Bán Hàng ( Vp Hà Nội)

Hà Nội 7-10 triệu
01/09/2017 - 30/09/2017
(Còn lại 6 ngày)
Chuyên Viên Lập Trình Viên .net ( Đi làm ngay ) Lập Trình Viên .net Hà Nội 10 - 15 triệu